Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
zarząd

Zarząd Fundacji Praca na Tak tworzą
Arkadiusz Jankowski - prezes,
Rafał Nawrocki - wiceprezes.

Arkadiusz Jankowski

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations. W swojej pracy łączy zainteresowania usługami informatycznymi i księgowymi.

Członek zarządu wielkopolskich spółek informatycznych, udostępniających rozwiązania programistyczne, zarządzających infrastrukturą IT oraz doradzających przy projektach unijnych. Członek wspierający Internet Society Poland.
Jeden z pierwszych inicjatorów klastrów IT (ICT Copernicus). Twórca metajęzyków służących do opisu zagadnień informatycznych.

Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami informatycznymi, w tym wycenie sprzętu ICT. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Wielkopolski w Poznaniu).

Arkadiusz Jankowski od kilkunastu lat realizuje projekty charytatywne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
jak i bezpośrednio w Fundacji Praca na Tak. W Fundacji zajmuje się zagadnieniami rynku pracy oraz rozwojem aplikacji wspierających trzeci sektor.

Autor artykułów branżowych. Konsultant i wykładowca Szkoły E-biznesu prowadzonej przez Fundację Akceleracji i Inkubacji Biznesu we współpracy z UEP.

Rafał Nawrocki

Absolwent wydziału Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz doktor literaturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licencjonowany księgowy o długoletniej praktyce, pedagog i doświadczony szkoleniowiec w zakresie ekonomii społecznej.

Od 2001 roku pracuje jako księgowy organizacji pozarządowych. W 2008 roku otworzył własne biuro rachunkowe, obsługujące fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty związane z kulturą i działalnością społeczną. W tym czasie zaprojektował i przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń, dotyczących rachunkowości NGO, zakładania spółdzielni socjalnych, podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i innych.

W 2013 roku opublikował książkę "Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń", wznowioną dwa lata później, przyjętą jako podręcznik na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W swej pracy stara się łączyć ekonomię z zainteresowaniami kulturalnymi. Działał wielokrotnie jako wolontariusz, m.in. udzielając korepetycji i prowadząc warsztaty komiksowe dla dzieci z dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Uzyskał nagrodę Prezydenta Miasta Poznania "Wolontariusz Roku". Rafał Nawrocki jest też pomysłodawcą i organizatorem wystawy dzieł pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, olimpiady sportów podwórkowych i innych działań.

Rozwija pasje literaturoznawcy, głównie badając popkulturę i fantastykę. Jest prelegentem i gościem konwentów oraz festiwali fantastycznych, autorem książki poświęconej polskiej literaturze grozy XIX wieku, jak również monografii Adama Wiśniewskiego-Snerga. Twórca artykułów w pracach zbiorowych, wstępów, artykułów w czasopismach, m.in. "Polityce", "Języku Polskim w Liceum", "Fantastyce", "Czasie Fantastyki" i "Barbarzyńcy". Publikuje także opowiadania grozy.

Artykuły w serwisie Fundacji Praca na Tak

Autor: Arkadiusz Jankowski. Liczba artykułów: 11.
Demografia a rynek pracy ›
Europejski Dzień Fundacji ›
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania ›
Wolontariat pracowniczy w przykładach ›
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej ›
Święta księgowych i ich klientów ›
Pracująca Europa 2020 ›
Bezcelowe badania ›
Drugi rok KFS ›
Każdy może otworzyć zawód ›
Urzędnik czy pracodawca? ›

Autor: Rafał Nawrocki. Liczba artykułów: 2.
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska ›
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości ›
Tendencje rynkowe
Liczba firm w rejestrze REGON
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna