Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
sport i zdrowie

Postęp cywilizacyjny i ciągła presja odnoszenia sukcesów nie przekładają się na pozytywne skutki dla jednostek.
Rozwój zawodowy odbywa się kosztem zdrowia i swobodnego dysponowania czasem wolnym.

Fundacja Praca na Tak opowiada się za gospodarką zrównoważoną, nastawioną na wykorzystanie zasobów ludzkich przy jednoczesnym wspieraniu ich w obszarach własnych zainteresowań i dbałości o kulturę fizyczną.

Realizacja tak rozumianych celów nie może odbywać się poprzez system odgórnych regulacji. Niezwykle istotna jest funkcja instytucji będących najbliżej człowieka. Jednostkami takimi są stowarzyszenia sportowe, towarzystwa krzewienia kultury fizycznej oraz wiele zrzeszeń o często nieformalnym sposobie organizacji. Stanowią one wartość dodaną dla gospodarki.
Nie trzeba przecież przytaczać statystyk, aby uświadamiać wyższość profilaktyki zdrowotnej nad leczeniem.

W Fundacji Praca na Tak wspieramy wszystkie przedsięwzięcia nastawione na aktywność ruchową oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dostęp do opieki zdrowotnej i zaplecza sprzętowego, propagowanie sponsoringu. Wykształcenie pozytywnych cech poprzez rywalizację sportową przynosi zdrowe podstawy dla rozwoju tak obywatela, jak i opiekującego się nim państwa.

Nowoczesne państwo ma obowiązki wobec społeczeństwa, nie może ograniczać się wyłącznie do roli strażnika granic
i poborcy podatkowego.
Tendencje rynkowe
Bezrobotni (zarejestrowani, w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna