Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
praca

Główny cel Fundacji Praca na Tak jest zgodny z jej nazwą - tworzyć i propagować inicjatywy pozytywnie wpływające na rynek zatrudnienia.

Fundacja upatruje rozwiązań poprzez aktywne działanie w następujących obszarach:
- tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy,
- preferowanie elastycznych form zatrudnienia,
- tworzenie przepisów premiujących korzystne warunki zatrudnienia dla pracodawców i pracowników,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- upowszechnianie gospodarki opartej na wiedzy,
- badania rynku pracy oraz alokowanie środków pomocy publicznej do osób i podmiotów rokujących poprawą sytuacji,
- ewaluacja projektów związanych ze wsparciem organizacyjnym i finansowym,
- budowanie przyjaznej atmosfery na wszystkich szczeblach urzędów centralnych i lokalnych,
- cedowanie systemu przekazywania pomocy organizacyjnej i finansowej do jednostek samorządowych,
- współpraca z podmiotami sektora pozarządowego,
- wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu wiedzą i udostępnianiu jej.

Fundacja samodzielnie realizuje zadania w obszarze rynku pracy oraz współpracuje ze wszystkimi osobami i podmiotami zainteresowanymi pozytywnym kształtowaniem rynku zatrudnienia.
Tendencje rynkowe
Liczba pracujących w przedsiębiorstwach
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna