Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 17.04.2015

Urzędnik czy pracodawca?

Foto: Punkt kontaktowy Partnerstwa dla Pracy, województwo dolnośląskie

Czy aktywizacja bezrobotnych może być skuteczna w urzędach pracy? Badania w ramach projektu "Partnerstwo dla Pracy", obejmujące województwo mazowieckie, pokazują, że rola urzędów jest marginalna. Na taką ocenę składa się kilka kluczowych czynników.
* Dynamika zatrudnienia jest słaba. Tylko 2% przedsiębiorców prowadzi rekrutację, a nieco ponad 20% planuje ją w najbliższym roku.
* Oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczą pozyskania głównie przedstawicieli handlowych.
* Powierzenie rekrutacji urzędom pracy lub agencjom pośrednictwa ma miejsce tylko u 20% przedsiębiorców. Większość robi to samodzielnie, wykorzystując płatne ogłoszenia internetowe (70%) i prasowe (38,6%). Jedna trzecia bazuje na poleceniach.
* Ponad 80% ankietowanych jednoznacznie wypowiedziało się przeciwko współpracy z firmą bezpłatnie pośredniczącą w znalezieniu pracownika.

Badania przeprowadzono wśród małych firm. Połowa z nich zatrudnia nie więcej niż 9 osób, a jedna czwarta ma mniej niż 50 pracowników. Przedsiębiorstwa działają w całym kraju, a także międzynarodowo. Próba skierowania do nich osób długotrwale bezrobotnych, mających ponad 50 lat, niepełnosprawnych i kobiet pozostających bez pracy po urodzeniu dziecka, w opisanych powyżej warunkach będzie bardzo utrudniona.

Działań na rynku pracy nie można przeprowadzać w oderwaniu od realiów, za pomocą biurokratycznych procedur. Taki obraz wyłonił się z analiz na początku 2014 roku, a program nadal jest realizowany. Przeniesienie ogłoszeń, dotyczących rekrutacji, do nowej bazy danych nie wpłynie na sytuację bezrobotnych. Poprawi to jedynie statystyki.

Warto podkreślić, że identyczne badania przeprowadzono także w województwie dolnośląskim. Poza różnicami w strukturze pracodawców, wnioski są podobne, a w kilku obszarach bardziej niekorzystne od sytuacji w Mazowieckiem. Dotyczy to głównie mniejszego zapotrzebowania na pracowników. Nawet większe zainteresowanie współpracą z urzędami (58,8%) nie daje szans na poprawę sytuacji bezrobotnych. 20 000 osób w powiatowych urzędach pracy działa w ściśle sformalizowanych ramach. Jedynym rozwiązaniem jest tworzenie miejsc pracy z gwarancją ich utrzymania. Tymczasem w Partnerstwie dla Pracy stworzono iluzoryczne podstawy do realizacji projektu. Wśród przebadanych potencjalnych pracodawców znalazły się agencje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, przychodnie. Poszukiwane przez nich osoby to brokerzy, maklerzy, lekarze, adwokaci. Osoby te nie powinny mieć problemów ze znalezieniem miejsca zatrudnienia lub stworzenia go sobie.
Tendencje rynkowe
Bezrobotni (zarejestrowani, w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna