Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 21.09.2015

Wolontariat pracowniczy w przykładach

Przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe coraz częściej dostrzegają konieczność zaangażowania się w projekty korzystne dla lokalnej społeczności. Współpracują przy organizacji wydarzeń bądź długotrwałych programów w sporcie, kulturze, edukacji, ochronie środowiska. Wsparcie może mieć charakter czysto pieniężny, w którym darczyńca występuje w roli fundatora lub mecenasa. Stanowi również element odpowiedzialnego zachowania, np. poprzez rekultywację terenów użytkowanych przez fabrykę czy kopalnię.

Cel, przyświecający tego typu aktywności, ma charakter nie tylko zysku wizerunkowego, ale przede wszystkim realnych, trwałych działań. Wykracza poza kodeksy dobrych praktyk czy inne dokumenty, których zadaniem było przedstawić dany podmiot w dobrym świetle i przekonać o dobrej atmosferze wewnątrz organizacji.

Najbardziej bezpośrednią formą zaangażowania firmy w działalność non-profitową jest wolontariat pracowniczy. Warto przyjrzeć się inicjatywom podejmowanym przez największe marki, działające w Polsce.

BPH

Bank BPH, należący do grupy GE Capital, można nazwać jednym z prekursorów wolontariatu pracowniczego wśród instytucji bankowych. W organizacji GE Volunteers działa około 50 000 pracowników. Polski oddział funkcjonuje 9 lat.

W pierwszych latach aktywności otrzymał nagrody potwierdzające zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności, domów dziecka, szpitali. Potwierdzają to tytuły: Barwy Wolontariatu 2007, Niestrudzeni 2007 oraz Dobroczyńca Roku 2008.

Citi Handlowy

Równie utytułowany i doświadczony w niesieniu pomocy przez swoich pracowników jest bank Citi Handlowy. Inicjatorzy Programu Wolontariatu Pracowniczego podkreślają jego strukturę opartą na czterech filarach; 1) Dniu Wolontariusza, czyli dodatkowym dniu wolnym, w którym realizowane są prace społeczne, 2) Zachęcie do Wolontariatu, będącej dofinansowaniem organizacji, na rzecz której wolontariusz przepracował w roku 50 godzin, 3) Wsparciu wolontariuszy poprzez ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegu, 4) Platformie VMS.

VMS to internetowy System Wspomagania Wolontariatu (Volunteer Management System). Pozwala on wybrać cel, przyłączyć się do działań i monitorować je.

Od 2006 roku wolontariusze uczestniczyli w 1 617 projektach. Skorzystało z nich ponad 200 000 beneficjentów. Skala działań sprawiła, że Citi jest laureatem konkursów Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego (2011) oraz 100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego (2012).

Grupa GPEC

"Wspólne Działanie - Lokalne Zaangażowanie" to coroczna inicjatywa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podejmowana od 2011 roku. W jej ramach zrealizowano 55 projektów.

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdańsku-Stogach będzie się cieszyć "Ogrodem zdrowia”, czyli przestrzenią do uprawy zdrowej żywności. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 W Starogardzie Gdańskim zyska odnowione boisko oraz infrastrukturę sportową. Z Kolei w Tczewie dzieci bawić się będą na zrewitalizowanym placu zabaw przy ul. Ks. Ściegiennego.

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec od 2010 roku zapewnia wolontariuszom wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe. Szlachetne cele przyświecały od tego czasu ponad 1000 pracowników. W ubiegłym roku przedstawili oni 14 projektów. Każdy z nich wymagał powstania grupy liczącej co najmniej 10 wolontariuszy.

Grupa Żywiec promuje pomaganie podmiotom NGO, wskazując jednocześnie obszary, w które warto się zaangażować. Są nimi prace biurowe oparte na doświadczeniu zawodowym, remonty, wsparcie dla dzieci, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnych oraz działania środowiskowe.

Orlen

Orlen zdefiniował strategiczne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); organizację, otoczenie bliskie i otoczenie dalekie. Są one zgodne z ujęciem oddziaływania firmy w rozumieniu public relations. Działania Orlenu mają jednak wymierny charakter. Firma angażuje się w dziesiątki jednorazowych akcji, dostrzegając konieczność rozwiązywania bieżących problemów. W strategicznym ujęciu ważne okazują się etyczne przywództwo, dialog społeczny oraz inne cechy, które koncern ujął nawet w formę parametrów (np. wskaźnik kultury bezpieczeństwa). Raport CSR za 2013 rok jest obszernym dokumentem. Wskazuje na współpracę z trzecim sektorem, władzami lokalnymi i zaangażowanie w projekty stypendialne.

Program wolontariatu pracowniczego aktywowano w 2004 roku. Jednymi z pierwszych beneficjentów były dzieci z Lubelszczyzny. Pracownicy w ramach "Zaczarowanego Tornistra" fundowali im wyprawki szkolne, a w trakcie akcji "Spełniamy Marzenia" kupowali świąteczne prezenty. Z kolei "Namalujmy uśmiech" to szereg inicjatyw polegających na remontowaniu infrastruktury dla najmłodszych. Skorzystały z niej Dom Dziecka w Tczewie oraz Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku. W 2013 roku realizowano projekty budowy placów zabaw dla dzieci i poprawy warunków bytowych zwierząt.

PGE

W PGE projekty wolontariatu pracowniczego są oceniane przez Kapitułę Programu. Bierze ona pod uwagę wkład pracy własnej, cel projektu, planowane efekty działa oraz inne czynniki.

W realizację pomysłów angażują się pracownicy i ich rodziny. W 2014 roku poświęcili ono 4 000 godzin na prace społeczne. Co ważne, 2/3 wolontariuszy przyznało, że ubiegłoroczna inicjatywa była ich pierwszym kontaktem z tego typu ideą.

Tegorocznymi beneficjentami są m.in. Ośrodek Wsparcia Rodziny w Bełchatowie, Szkoła w Górnikach, świetlica środowiskowa w Żelaznie oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach.

Polpharma

Polpharma realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego od dwóch lat. Projekty mogą być zgłaszane przez wszystkich pracowników. 20 najciekawszych pomysłów uzyskuje dofinansowanie. Obszary ujęte w konkursie grantowym obejmują: zdrowie i profilaktykę zdrowotną, poprawę jakości życia, edukację i wyrównanie szans, pomoc humanitarną, rozwój lokalny i ekologię.

W 2013 roku 100 wolontariuszy pomogło ponad tysiącowi podopiecznych placówek i organizacji objętych programem. W ubiegłym roku grono wolontariuszy poszerzyło się do 157 osób. Równolegle 100 menadżerów marketingu i sprzedaży odnawia wybrany ośrodek. Wśród beneficjentów znaleźli się: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Michalinie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim, Dom Samotnej Matki w Ełku.
Tendencje rynkowe
Zatrudnienie ze względu na rodzaj własności (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna