Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
nota prawna

Informacje podstawowe

Właścicielem serwisu internetowego pracanatak.org, w tym jego wersji mobilnej, zwanego dalej serwisem WWW, jest Fundacja Praca na Tak z siedzibą w Poznaniu.

Serwis WWW podlega ochronie na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów, w tym:
- Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- Ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

Ochrona znaków towarowych i dystrybucja materiałów

Wszystkie marki oraz znaki towarowe, znajdujące się w serwisie WWW, mają charakter informacyjny i podlegają ochronie prawnej. Zostały one umieszczone za zgodą ich właścicieli poprzez prezentację materiałów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie WWW jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Fundacji Praca na Tak, chyba że dotyczy to materiałów urzędowych opublikowanych w serwisie WWW ze wskazaniem ich autorów.

Status materiałów

Redakcja serwisu www zastrzega sobie prawo do doboru i adiustacji nadesłanych materiałów (komunikatów prasowych, artykułów oraz innych form wypowiedzi), a także samodzielnego nadawania tytułów i śródtytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść cytowanych wypowiedzi.

Dostęp do materiałów

Dostęp do zawartości serwisu www jest bezpłatny.

Zamieszczanie informacji na komputerach użytkowników

W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania z serwisu WWW.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników

Serwis WWW nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.

Projekt i wykonanie serwisu

Identyfikacja wizualna, projekt serwisu i opieka nad nim: Web & Art sp. z o.o.

Wymagania techniczne

Do właściwego działania serwisu WWW niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash.

Dane kontaktowe

W wypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, dotyczących reguł zachowania poufności oraz procedur stosowanych w serwisie WWW, prosimy o kontakt poprzez adres www@pracanatak.org.

Informacje dodatkowe

W sprawach nieujętych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
Tendencje rynkowe
Przeciętny czas poszukiwania pracy (w miesiącach)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna