Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
kultura i ekologia

Fundacja Praca na Tak opowiada się za kształtowaniem pozytywnej roli państwa w dziedzinach kultury i ekologii. Cel ten można realizować poprzez podstawy prawne, jak i gwarantowanie swobód obywatelskich. Na pierwszy obszar wpływają takie regulacje, które premiują twórców oraz ich opiekunów. Wiąże się to z przywróceniem renomy mecenatu. Z kolei sfera wolności sprowadza się do powstawania inicjatyw oddolnych poprzez zrzeszania się osób, firm, instytucji. Współpraca ta generuje w gospodarce wartość zwaną nadwyżką.

Sektor NGO ma kluczowe znaczenie dla realizacji tak określonych zadań. Instytucje pozarządowe umożliwiają niesformalizowaną wymianę poglądów, doświadczeń. Sprzyjają także inicjatywom przekładającym się na postęp intelektualny i techniczny, między innymi poprzez rolę instytutów.

Organizacje non-profitowe wpisują się w międzynarodową współpracę dzięki dostrzeganiu celów lokalnych z jednoczesnym uwzględnieniem globalnych uwarunkowań, w tym szacunku dla środowiska. Przekładają się na tworzenie przyjaznej atmosfery i pokojowego współistnienia państw oraz ich obywateli.
Tendencje rynkowe
Bezrobotni (zarejestrowani, w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna