Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Bartosz Suchodolski, 11.03.2015

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Rada Ministrów przyjęła Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017. W ciągu trzech lat wskaźnik zatrudnienia ma wzrosnąć do 68,1 proc. w 2017 r. dla osób w wieku 20-64 lat. W 2014 r wskaźnik ten wyniósł 66,5 proc.

W projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ujęto dwa priorytety w celu zmniejszenia stopy bezrobocia i zwiększenia aktywności zawodowej.

Po pierwsze, zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem pracy w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia.

W ramach tego priorytetu na rynku pracy wspierani będą ludzie młodzi w wieku 15-24 lat, w szczególności osoby pozostające w obszarze NEET (niezatrudnione, nie uczące się i nie biorące udziału w szkoleniach). Przewidziana jest również aktywizacja zawodowa rolników, która pomoże im w znalezieniu pracy poza rolnictwem, a także wsparcie cudzoziemców w wejściu przez nich na polski rynek pracy. W zadaniach wymienione zostały również monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, doskonalenie oraz promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także doskonalenie usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Przewidziany został też program pożyczkowy „Pierwszy biznes”, który ma zachęcić do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Drugim priorytetem Krajowego programu działań na rzecz zatrudnienia jest zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.

Chodzi przede wszystkim o wpieranie mobilności zawodowej poprzez usługi w ramach sieci EURES, zachęcanie młodzieży do udziału w kursach i szkoleniach oraz kontynuację programu taniego budownictwa mieszkaniowego. Podjęte zostaną działania zmierzające do dostosowania systemu edukacji do rynku pracy. Większym wsparciem cieszyć się będzie m.in. edukacja zawodowa i ustawiczna. Zwiększeniu mają ulec szanse na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych. Tworzone będą nowe miejsca pracy, zwłaszcza w branżach o wysokim potencjale wzrostu zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej.

W sumie na program wydane zostaną prawie 30 mld zł, z czego większość, bo aż ponad 26,5 mld złotych ze środków krajowych – głównie z Funduszu Pracy, PFRONu i budżetu państwa.
Tendencje rynkowe
Liczba przedsiębiorstw małych
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna