Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Bartosz Suchodolski, 02.04.2015

Zawody z największą liczbą bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało materiały wskazujące, w jakich zawodach można mieć problemy ze znalezieniem pracy. Dane miały formę rankingu profesji według liczby zarejestrowanych bezrobotnych i liczby wolnych miejsc pracy.

Zestawienie dwunastu zawodów, utrudniających znalezienie pracy
ZawódZarejestrowani bezrobotniWolne miejsca pracy
Sprzedawca143 26127 949
Ślusarz39 0195 694
Robotnik budowlany33 12713 129
Technik ekonomista32 893102
Robotnik gospodarczy32 72428 981
Murarz31 3584 708
Kucharz27 8705 629
Krawiec27 6621 761
Technik mechanik19 570495
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym18 7744 780
Fryzjer18 7363 142
Szwaczka18 6557 434
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zupełnie inaczej kształtuje się kolejność zawodów pod kątem liczby bezrobotnych przypadających na jedno wolne miejsce pracy.

Wolne miejsca pracy w poszczególnych zawodach
ZawódLiczba bezrobotnych przypadających na jedno
wolne miejsce pracy
Technik ekonomista322,48
Technik mechanik39,54
Krawiec15,71
Ślusarz6,85
Murarz6,66
Fryzjer5,96
Sprzedawca5,13
Kucharz4,95
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym3,93
Robotnik budowlany2,52
Szwaczka2,51
Robotnik gospodarczy1,13
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych dotyczy liczby na koniec badanego okresu, czyli drugiego półroczna 2014, natomiast liczba wolnych miejsc pracy to liczba zgłoszonych miejsc pracy w tym okresie.

Największą rozbieżność pomiędzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą zgłoszonych wolnych miejsc pracy wykazuje zawód technika ekonomisty. Z danych wynika, że na jedno zgłoszone wolne miejsce pracy dla technika ekonomisty przypada ponad 322 bezrobotnych. Kolejnym takim zawodem jest technik mechanik, przy którym na jedno wolne miejsce pracy przypada ok 40 osób.
Tendencje rynkowe
Bierni zawodowo (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna