Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 27.04.2015

Każdy może otworzyć zawód

Do tej pory deregulacją objęto 246 profesji. Proces ten odbywał się w trzech etapach objętych przepisami ustaw. W pierwszym znalazło się 51 zawodów. W kolejnych 94 i 104. Podział prac i przygotowanie trzech osobnych ustaw przyspieszyło prace. Najpierw przygotowano listę zawodów regulowanych w oparciu o dyrektywę unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wskazuje ona działalność lub zespół działalności, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymagają bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych kwalifikacji, a ich uzyskanie ujęte jest w przepisach prawa. Takie ograniczenia są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami, dotyczącymi wyboru zawodu, swobody podejmowania pracy. Odstępstwa mogą wynikać tylko z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia.

Oficjalnymi celami deregulacji są otwarcie rynku pracy dla wstępujących na niego osób, zwiększenie konkurencyjności, eliminowanie biurokracji oraz obniżenie kosztów. Faktycznym rezultatem jest uwolnienie potencjału pracowników nie tylko tych o krótkim stażu, ale również osób przekwalifikowujących się. Mogą oni zaangażować się w działania przynoszące realne efekty, zamiast uczestniczyć w szkoleniach, zdawać egzaminy i uzyskiwać certyfikaty wyłącznie na proceduralne potrzeby. Związane z nimi opłaty, dotyczące także obowiązkowych stażów i praktyk, uszczuplają inwestycyjny zapał. Komisja Europejska wskazała w Polsce 347 zawodów objętych regulacjami. Jeszcze kilka lat temu nasz kraj zajmował niechlubne pierwsze miejsce. Po licznych zmianach oddaliśmy je tylko Czechom.

Liczba zawodów regulowanych w Europie

kraje - alfabetycznie | regulacje - rosnąco

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej, stan na 17.04.2015.

Dziwić może, że w pierwszej trójce najbardziej etatystycznych pod tym względem krajów znajduje się Francja, a na przeciwległym biegunie blisko rekordzistów znalazły się Bułgaria i Rumunia.

Do dyskusji nad rozwiązaniami uwalniającymi rynek prac można dołączyć poprzez wypełnienie ankiety udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. IV Ustawa deregulacyjna zakłada istotny wkład obywatelski. Warto przyczynić się do usunięcia barier związanych z dostępem do zawodów.
Tendencje rynkowe
Liczba przedsiębiorstw ogółem
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna