Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 21.09.2015

Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania

Tytułowe hasło w pełni odzwierciedlało atmosferę podczas V Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych.

12 września organizacje pozarządowe stawiły się na Placu Wolności. 74 wystawców prezentowało oferty związane z działalnością charytatywną, wolontariatem, spółdzielczością. Stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty potwierdziły,
że w Poznaniu bardzo prężnie rozwija się idea bezinteresownej współpracy.

Fundacja Praca na Tak również była uczestnikiem opisanych wydarzeń. Wymienialiśmy się doświadczeniami i materiałami informacyjnymi z dziesiątkami osób, których domki wystawiennicze tętniły życiem. W Strefie Dziecka oraz Strefie Spotkań goście mogli cieszyć się licznymi atrakcjami.

Prowadzący systematycznie podkreślali, jak ważne jest budzenie do działania. Ów pozytywny przekaz był wzmocniony dzwoniącymi punktualnie o 13.00 budzikami.

15 i 17 września w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych w Fundacji Praca na Tak udzielaliśmy bezpłatnych konsultacji. Ta forma wsparcia przyjęła się i już teraz możemy zapewnić wszystkich beneficjentów Fundacji oraz tych,
którzy w ramach działalności w trzecim sektorze potrzebują usług doradczych, że będziemy ponawiać tego typu inicjatywy.
Tendencje rynkowe
Bierni zawodowo (w tys.)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna