Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 08.07.2015

Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej

Krótkoterminowe umowy o pracę gwarantują, że młodzi ludzie mają zatrudnienie. Taki wniosek wypływa z analizy materiałów Komisji Europejskiej. Porównała ona, na podstawie danych Eurostatu, sytuację młodych osób (15-24 lata) na tle całej populacji. Okazuje się, że tzw. śmieciówki są korzystne. Dominowały one w Holandii i Danii, czyli krajach przewodzących w zestawieniu. Oczywiście młodzi charakteryzują się częstszymi zmianami pracodawcy, między innymi poprzez zaangażowanie w prace sezonowe. Warto zatem pokusić się o weryfikację kolejnych wskaźników.

Zatrudnienie młodych (15-24 lata) na tle całej populacji

Źródło: Komisja Europejska.

Holandia i Dania mogą poszczycić się jednymi z najniższych wskaźników bezrobocia wśród osób aktywnych zawodowo, które nie ukończyły 25. roku życia. Warto zwrócić uwagę na pozycję Polski w tym zestawieniu. Wykonaliśmy olbrzymi skok. Od najbardziej niekorzystnych wyników wśród 28 państw (41,9%) do poziomu zbliżonego do unijnej średniej (23,9%).

Okres ten miał dla rynku pracy w wielu krajach drastyczny przebieg. W latach 2013-2014 Chorwacja, Grecja i Hiszpania dotarły do poziomu 50% lub przekroczyły go. Irlandia oraz Cypr, mające jedne z najniższych wskaźników w 2003 roku (odpowiednio 8,7% i 8,8%), 11 lat później wyglądają pod tym względem znacznie gorzej. Irlandia ma taki sam wynik jak Polska, a Cypr aż 35,9%. Najniższy współczynnik bezrobocia wśród osób do 25. roku życia występuje w Niemczech (7,7%). Od 2010 roku tylko Austria miała również jednocyfrowy wynik (obecnie 10,3%).

Pełne zestawienie z lat 2003 – 2014 >

Powyższe tendencje uwidaczniają się również w odniesieniu do całej grupy społecznej w przedziale wieku 15-24 lata. Ośmiu członków Unii Europejskiej boryka się z bezrobociem powyżej 10%. Są to wymieniane już w negatywnym ujęciu Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, a także Włochy, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Znamienne jest to, że w pierwszych pięciu wymienionych krajach dominuje długoterminowe (powyżej roku) bezrobocie.

Statystyka nie przedstawia jednak pełnego obrazu bezrobocia wśród młodych osób. Brakuje danych o bezrobociu powracającym. Wskaźnik ten pokazałby, jak często w określonych przedziałach wiekowych te same osoby traciły pracę lub przerywały bieg bezrobocia z powodu tymczasowego zatrudnienia. Z tematem ciągłości pracy u ludzi młodych oraz w pozostałych grupach zmierzymy się w Fundacji w jednej z kolejnych publikacji.
Tendencje rynkowe
Liczba pracujących w przedsiębiorstwach
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?




 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna