Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.
   
wydarzenia
bieżące
sukcesy
opinie
archiwum
 
projekty
praca
ekonomia
sport i zdrowie
kultura i ekologia
 
dokumenty
statut
raporty
 
władze
zarząd
rada nadzorcza
 
kontakt
dane
wolontariat
współpraca
 
Arkadiusz Jankowski, 05.05.2015

Bezcelowe badania

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zaczęły powstawać opracowania dotyczące rynku pracy. Większość z nich była wsparta finansowo środkami unijnymi (Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny) i miała pomóc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. W Fundacji Praca na Tak wnikliwie analizujemy raporty branżowe. Niestety, większość materiałów powstaje bezcelowo. Autorzy badań skupiają się na porównywaniu danych dotyczących poziomu bezrobocia pod różnymi kątami. Statystyka w takim ujęciu nie wnosi niczego, co mogłoby być przydatne w kształtowaniu rynku pracy.

Raport “Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny” jest doskonałym tego przykładem. Dokument powstał w 2011 roku w ramach projektu “Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego”. Publikacja oparta jest na badaniach CBOSu, a jej obszerność – 290 stron zapowiada dużo merytorycznej treści.

W badaniu ujęto grupę osób, powielając częściowo wyniki z informacjami dostępnymi w urzędach pracy. Próba badawcza objęła nieco ponad 2000 respondentów. Tymczasem dane w urzędach pracy pozwalają przyjrzeć się materiałom w ich pełnym przekroju. Odpowiedzi uzyskane w sondażu umożliwiły na przykład ustalenie:
- liczby bezrobotnych i emerytów,
- miejsca zamieszkania bezrobotnych oraz biernych zawodowo,
- płci osób pozostających bez pracy,
- znajomości języków obcych,
- zamiarów przekwalifikowania się,
- wymiaru potencjalnej pracy (etat lub jego część),
- wykształcenia i umiejętności korzystania z telefonu i komputera.

Zweryfikowana została również sytuacja materialna bezrobotnych i biernych zawodowo. Listę kolejnych truizmów uzupełnia potencjalny cel podjęcia pracy – a jakże – finansowy! Co ważne, ankietowani nie wskazywali wielu przyczyn podejmowania pracy (choćby rozwój zawodowy) skoro tylko stanęli przed jedną kwestią: Praca to przede wszystkim sposób na zdobycie pieniędzy, nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał. Następnymi oczywistościami są wysoki poziom nieszczęścia spowodowany brakiem pracy oraz doskwierający z tego powodu pusty portfel.

Po 83 stronach lektury dotrzeć można do kluczowej odpowiedzi: 94% osób w miastach i 85% na wsi nie znajduje zatrudnienia, ponieważ brakuje ofert. O trudność tej napomknięto wcześniej w opracowaniu, ale w obu wypadkach nie zyskała stosownego komentarza. Ważne jest także uwzględnienie drugiej, kluczowej przyczyny braku aktywności na rynku pracy. Respondentami są w przeważającej mierze (71%) osoby chore i niepełnosprawne. Uwzględnienie w wynikach ludzi, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na dolegliwości i pobieraną emeryturę, całkowicie zaburza całe badanie. Należało się skupić na osobach mogących podjąć pracę i dokładnie je poznać pod względem przydatności wiedzy i doświadczenia dla potencjalnego pracodawcy.

Autorzy, bez refleksji, przedstawili także sprzeczne wykresy. Z wyników wyłania się bowiem obraz pasywnych bezrobotnych. 48% z nich zadeklarowało, że chce podnieść swoje kwalifikacje lub poziom wykształcenia, a w kolejnym zagadnieniu okazało się, że 57% zmieniłoby swój zawód. Podobnie wygląda porównanie liczby bezrobotnych internautów z bezrobotnymi poszukującymi pracy przez internet.

Badanie uzupełniają definicje bezrobocia (subiektywne, ekonomiczne, rejestrowane) i związane z nimi tabele oraz wykresy. Można dowiedzieć się również, ile osób pobiera zasiłek, a kto jest go pozbawiony, co robią ludzie na emeryturze, czy pracownicy chcą awansować etc. Aby poznać tego typu tajemnice przebadano kolejne grupy.

Nie wszystkie pytania w ankiecie CBOSu były bezcelowe. Kilka z nich można było po prostu dodać do formularza wypełnianego w powiatowym urzędzie pracy. Wyszłoby sprawniej i taniej, a pracodawcy zyskaliby więcej informacji o kandydatach na wolne etaty.

Pewną wartość opracowania stanowią jedynie:
- charakterystyka tej samej grupy wiekowej, posiadającej pracę,
- dyskryminacja kobiet na rynku pracy,
- stereotyp człowieka starszego.
Optymalnie byłoby jednak zastanowić się nad tworzeniem miejsc pracy, zamiast roztrząsać coś, co dyskusji nie wymaga.
Tendencje rynkowe
Przeciętny czas poszukiwania pracy (w miesiącach)
więcej wykresów >

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. kontakt .:. nota prawna .:. wersja mobilna